Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló törvény lehetőséget nyújt Önök és gyermekeik számára: 2014-ben is, a beiratkozáskor minden állami általános iskolában a leendő elsős és ötödik osztályos gyermekek szülei két tantárgy közül választhatnak gyermekük számára: erkölcstan vagy felekezeti (pl. re-formátus) hit- es erkölcstan.

 hiitanosok 2014 750

MIÉRT JÓ, HA GYERMEKEMNEK A HIT- ÉS ERKÖLCSTANÓRÁT VÁLASZTOM?

Egyrészt mert az alapműveltség része a Biblia ismerete. Másrészt a hit- és erkölcstan órákon szentírási történetek alapján kerülnek elő olyan fontos témák és kérdések, amelyek feldolgozása segítheti gyermeke eligazodását az élet apróbb és nagyobb dolgaiban. Így egyszerre kapnak ismeretet a Bibliáról és a bibliai történetekről, valamint a keresztyén értékrend alapjaival is megismerkedhetnek.

TANULNAK-E ERKÖLCSTANÓRÁN ELŐKERÜLŐ TÉMÁKRÓL A HITTANOS GYEREKEK?

Igen, a református hit- és erkölcstan része az erkölcsi nevelés is. Minden évfolyamon, a bibliai történetekhez kapcsolódóan szóba kerülnek erkölcstani témák. Például család, barátok, a kortárscsoport hatása, lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, elfogadás, empátia stb.

MIT KELL TENNEM, HA LEENDŐ ELSŐS GYEREKEM RÉSZÉRE A HIT- ÉS ERKÖLCSTANT SZERETNÉM VÁLASZTANI?

A beiratkozás során (április 28-30.) nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a református hit- és erkölcstant választja gyermeke számára; ez még május 20-ig is megtehető, ill. az előző nyilatkozat módosítható.

MI A SZÜLŐ TEENDŐJE, HA ÖSZTŐL ÖTÖDIKES LESZ A GYERMEKE?

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan választásáról.

MILYEN LEHETŐSÉGE VAN A JELENLEGI ELSŐSÖKNEK ÉS ÖTÖDIKESEKNEK?

Május 20-ig át lehet jelentkezni erkölcstanról felekezeti hit- és erkölcstanra (és fordítva), ill. egyik felekezeti óráról a másikra. Kérjük, válassza a reformátust!

 

Hittanoktatóink:

lorantne-aniko 200   balint-ildiko 200 info petonejuhaszemilia 200px  szabo-laszlo 200 
Loránt Gáborné
(Anikó néni) 
Bálintné Józsa Ildikó   Petőné Juhász Emília Szabó László 

 

Szeretettel várjuk gyermekeiket 2014. szeptember 1-jétől az újpesti református hit- és erkölcstan órákon!

Az Újpest-belsővárosi Református Egyházközség vezetősége és hittanoktatói