„Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke."
Ézsaiás 11,2

Az Úr lelke nyugszik. Nem rohangál utána, nem ugrál fölötte, nem követi. Jézus békességének, amivel minden benne hívőt meg szeretne ajándékozni, ez a titka. Jézus hagyta, hogy Isten lelke körülvehesse Őt. A nehéz helyzetekben nem szaladt emberi segítség után, nem keresett gyors, könnyű megoldásokat. Isten lelke adott Neki erőt, hogy ellenálljon a kísértésnek, bölcsességet a farizeusok furfangos kérdéseivel szemben, értelmet, hogy mindhalálig Isten akaratát kövesse. Isten lelke ma is Jézussal van. Felemelő üzenet számunkra, hogy nem kell kétségbeesve ideig-óráig tartó megoldásokért nyúlnunk, ezeket kimerülésig hajszolni. Bizalommal fordulhatunk Jézushoz bölcsességért oktalanságunkban, tanácsért életünk reménytelennek tűnő pontjain, erőért erőtlenségünkben. Tökéletes szeretete mindezzel önmagában szeretne megajándékozni minket. Nem kell megkerülnünk az egész világot azért, hogy rátaláljunk, hiszen Ő itt jár közöttünk.

Brockhauser Ildikó

József Attila: Isten

Hogyha golyóznak a gyerekek,
az isten köztük ott ténfereg.
S ha egy a szemét nagyra nyitja,
golyóját ő lyukba gurítja.

Ő sohase gondol magára,
de nagyon ügyel a világra.
A lányokat ő csinosítja,
friss széllel arcuk pirosítja.

Ő vigyáz a tiszta cipőre,
az utcán is kitér előre.
Nem tolakszik és nem verekszik,
ha alszunk, csöndesen lefekszik.

Gondolatban tán nem is hittem.
De mikor egy nagy zsákot vittem
s ledobván, ráültem a zsákra,
a testem akkor is őt látta.

Most már tudom őt mindenképpen,
minden dolgában tetten értem.
S tudom is, miért szeret engem -
tetten értem az én szívemben.