02

Amikor azonban ezt végiggondolta magában, íme, az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: József, Dávid fia, ne félj feleségül venni Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, te pedig majd Jézusnak nevezed, mert ő fogja megszabadítani népét bűneiből.

Máté 1:20-21

Mielőtt az angyal megjelent Józsefnek, ő éppen azon gondolkodott, hogy bár az adott korban kíméletesnek számító, megszégyenítéstől mentes módon, de felbontja eljegyzését Máriával, mivel kitűnt, hogy a lány áldott állapotban van. Felkelve álmából azonban Isten üzenetének megfelelően cselekedett, elvette feleségül Máriát és vállalta, hogy a születendő gyermek törvényes apja legyen. Ebben a szakaszban József hitét találtam érdekesnek. Az angyal megjelenése után nem kételkedik, azonnal és megkérdőjelezés nélkül cselekszik. Nem akar több információt szerezni, nem kér megerősítést, nem firtatja az erre a mondhatni életre szóló feladatra való alkalmasságát. Isten kijelöli őt, és ő azonnal teljes erőbedobással tud cselekedni. Utólag sem elégedetlenkedik, kételkedik. Meg tudja látni a körülményekben Istent.

Istennek a mi életünkkel is terve van, nekünk is szán feladatokat. Persze nem arra kér, hogy legyünk Jézus földi szülei és nem is angyalokon keresztül üzen nekünk, mégsem mondhatjuk, hogy sok esetben ne lenne egyértelmű, mit vár tőlünk. Gyakran megesik, hogy mégsem indulunk rögtön, hanem akadékoskodunk. A körülményeinkre, a képességeink hiányára hivatkozunk. Elfeledkezünk róla, hogy ha Isten elhív egy feladatra, meg fogja adni a szükséges erőforrásokat is. A fontos, hogy felül tudjunk emelkedni a körülményeinken és higgyünk.

„Hiszek Krisztusban, ahogyan hiszek a Napban. Nem azért, mert láthatom, hanem mert általa láthatok minden mást." C.S. Lewis

Szopkó Lujza