A vasárnap délelőtti igehirdetések során a Bibliaolvasó Kalauz aznapi Igéi közül – előre meghatározott rend alapján – választunk alapigét, ezzel is jelezve, milyen fontos a napi igeolvasás, és az is, hogy a testvérek együtt haladjanak az igetanulmányozásban.

   
   
  Gal 3,6-18   Ábrahám hite mint példa    
november 26. örökélet vas.          

 

 

időpontalkalomigecímúrvacsoragyülekezeti ebéd
november 29. advent 1. vas. Zak 5,1-4 Az Ige éve – a repülő irattekercs úrvacsora gyülekezeti ebéd
december 6.   Zak 9 Advent – az Úr eljövetele    
december 13. evang. hét záró Ruth 2 A „migránskérdés” megoldása úrvacsora  
december 20.   Ézs 3,1-4,1 Nyomorúság az ítélet idején    
december 27.   Ézs 9 A Messiás uralkodása    
január 3.   Ézs 16 Menekültek és menedék    
január 10. imahét záró Ézs 23 A kevélység „jutalma” úrvacsora  
január 17.   Ézs 30,1-18 Az engedetlenség büntetése    
január 24. ifj. istentisztelet Ézs 36 Az ellenség pszichotechnikája    
január 31.   Ézs 43 „Ne félj, mert megváltottalak”    
február 7. diakóniai vas.     úrvacsora gyülekezeti ebéd
február 14. böjt 1. vas. Ézs 57 Az ÚR szent, de könyörületes    
február 21. prot. presbiteri csendesnap        
február 28.   JSir 2,11-22 „Véghezvitte az ÚR, amit eltervezett”    
március 6. bibliavasárnap JSir 5,8-22 Könyörgés irgalomért úrvacsora gyülekezeti ebéd
március 13.   Mt 21,23-46 Engedelmesség, engedetlenség    
március 20. virágvasárnap – legátus        
március 27. húsvétvas. Mt 28,1-10 Jézus feltámadása úrvacsora  
április 3.   Jel 2,18-29 A paráznaság bére    
április 10.   Jel 6,1-8 Négy lovas    
április 17. ifj. istentisztelet Jel 9,13-21 Kétszázmilliós hadsereg    
április 24.   Jel 13,11-18 A bárányszarvú sárkány – 666 úrvacsora gyülekezeti ebéd
május 1.   Jel 19,1-10 A Bárány menyegzője    
május 8.   Jel 22,8-21 „Jöjj, Uram, Jézus”    
május 15. pünkösdvas. 1Pt 1,13-21 „Nem veszendő dolgokon…” úrvacsora  
május 22. Szentháromság 1Pt 3,18-22 Lefelé és felfelé    
május 29.   2Pt 3,1-7 Vízözön, tűzözön    
június 5. tanévzáró        
június 12.   Lk 4,31-44 Jézus gyógyít és ördögöket űz    
június 19.   Lk 6,37-49 Képmutató ítélkezés    
június 26.   Lk 8,40-56 Jézus hatalma úrvacsora  
július 3.   Lk 10,21-42 Az egy szükséges dolog    
július 10.   Lk 12,41-59 „Az Úr közel”    
július 17.   Lk 16,1-12 A hamis sáfár    
július 24.   Lk 18,9-17 Farizeus és vámszedő    
július 31.   Lk 19,41-48 Az elszalasztott lehetőség úrvacsora  
augusztus 7.   Lk 21,5-19 A nagy megpróbáltatás ideje    
augusztus 14.   Lk 22,24-30 Ki a legnagyobb?    
augusztus 21.   Lk 23,6-12 Jézus Heródes előtt    
augusztus 28. hálaadás az új kenyérért Lk 24,1-12 Jézus feltámadása úrvacsora  
szeptember 4. tanévnyitó Ef 2,1-10 Jó cselekedetekre teremtve    
szeptember 11.   Ef 5,16-17 „Kihasználva az alkalmas időt…”    
szeptember 18. ifj. istentisztelet 3Jn Befogadás és kirekesztés    
szeptember 25. hálaadás az új borért Ezsd 4,17-24 Az építkezést fel kell függeszteni úrvacsora gyülekezeti ebéd
október 2.   Ezsd 7,27-28 „Én pedig megerősödtem…”    
október 9.   Neh 1 Szomorúság és imádság    
október 16.   Neh 7,4-38 A hazatértek névsora    
október 23.   Neh 13 Idegenek kizárása a gyülekezetből    
október 30. missziói vasárnap; reformáció 2Kor 3,4-18 Az ó és új szövetség dicsősége úrvacsora gyülekezeti ebéd
november 6.   2Kor 6,14-18 A felemás iga nyomorúsága    
november 13. ifj. istentisztelet 2Kor 9,1-5 Az adakozás rendje    
november 20. örökélet vas. Hós 6 Halál és feltámadás    

  A versbeosztás a Károli Biblia alapján készült.