A 2017/18-as egyházi évünkben a bizonyságtétel a fő téma. A vasárnap délelőtti igehirdetések során Mózes 5. könyvét tanulmányozzuk, melyben maga Mózes tesz bizonyságot arról a szabadításról, melyet a választott nép tapasztalhatott meg. Emellett időszakosan a Bibliaolvasó Kalauz napi Igéi, János II. levele, Júdás levele és a Zsoltárok könyve is sorra kerülnek.

időpont

alkalom

ige

cím

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

december 3.

advent 1. vas.

5Móz 1

Izráel a pusztában. A hitetlen nép megbüntetése

   

december 10.

evang. hét záró

5Móz 2

Vándorlás a pusztában. Győzelem Szíhón felett

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

december 17.

 

5Móz 3

Győzelem Básán királya felett. Mózes nem mehet be az ígéret földjére

   

december 24.

 

5Móz 4

Rendelkezések, megemlékezések, menedékvárosok

   

december 31.

óév

5Móz 5

A Tízparancsolat. Intés engedelmességre

   

január 7.

imahét záró

5Móz 6

Egyedül Istenedet imádd!

   

január 14.

 

5Móz 7

Intelmek a kánaáni bálványok kiirtására

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

január 21.

 

5Móz 8

Intés Isten iránti engedelmességre és hálára

   

január 28.

 

5Móz 9

Intés az Úr előtt való alázatosságra

   

február 4.

diakóniai vasárnap

5Móz 10

Az intések folytatása

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

február 11.

ifj. istentisztelet

5Móz 11

Intés a törvény megtartására

   

február 18.

böjt 1. vas., házasság hete

5Móz 12

A bálványok lerombolása, istentisztelet és áldozatok

   

február 25.

prot. presbiteri csendesnap

       

március 4.

bibliavasárnap

5Móz 13

A hamis próféták. Bálványimádásra való csábítás

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

március 11.

 

5Móz 14

Halottak siratásáról, megengedett ételekről és a tizedről szóló rendelkezések

   

március 18.

 

5Móz 15

Az elengedés és a szabadon bocsátás esztendeje

   

március 25.

virágvasárnap, legátus

       

április 1.

húsvétvasárnap

   

úrvacsora

 

április 8.

 

5Móz 16

Az ünnepekről, bírákról, faragott képekről szóló rendelkezések

   

április 15.

 

5Móz 17

A bálványimádás büntetése. A királytörvény

   

április 22.

 

5Móz 18

A papok jövedelme. Óvás a varázslástól és a jövendöléstől. Igaz próféta ígérete

   

április 29.

ifj. istentisztelet

5Móz 19

Menedékvárosok. A hamis tanúzás büntetése

   

május 6.

 

5Móz 20

A hadviselés szabályai

   

május 13.

 

5Móz 21

Különböző rendelkezések

   

május 20.

pünkösdvas

   

úrvacsora

 

május 27.

 

5Móz 22

Felebaráti kötelességek

   

június 3.

 

5Móz 23

Az Úr gyülekezetéhez tartozók. A tábor tisztasága. Különböző tilalmak

   

június 10.

tanévzáró

       

június 17.

 

2Jn

Igazság és hitetés

   

június 24.

 

Lk 4,14-30

Jézus Názáretben

úrvacsora

 

július 1.

 

Lk 5,33-39

Jézus tanítása a böjtről

   

július 8.

 

Lk 6,37-42

A képmutató ítélkezés

   

július 15.

 

Lk 8,1-3  

A Jézust követő asszonyok

   

július 22.

 

Lk 9,1-11 

Jézus kiküldi tanítványait

   

július 29.

 

Lk 9,49-50

Az ismeretlen ördögűző

úrvacsora

 

augusztus 5.

 

Lk 10,38-42

Mária és Márta

   

augusztus 12.

 

Lk 12,13-21

Példabeszéd a bolond gazdagról

   

augusztus 19.

 

Lk 13,1-5 

Pilátus vérengzése és a siloámi torony leomlása

   

augusztus 26.

hálaadás az új kenyérért

Lk 14,1-6

Egy vízkóros meggyógyítása szombaton

úrvacsora

 

szeptember 2.

 

Júd

A hamis tanítók tévelygései

   

szeptember 9.

tanévnyitó

       

szeptember 16.

ifj. istentisztelet

5Móz 24

A házassági elválás. Az emberszeretet törvényei

   

szeptember 23.

 

5Móz 25

A botbüntetésről, a sógorházasságról és a hamis mértékekről. Emlékeztetés Amálék bűnére

   

szeptember 30.

hálaadás az új borért

5Móz 26

Az új termés bemutatása

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

október 7.

 

5Móz 27

Az emlékkövek felállítása. Izráel felsorakozása az áldás és az átok elmondásakor. A tizenkét átokmondás

   

október 14.

 

5Móz 28

Áldások ígérete. Fenyegetés átkokkal

   

október 21.

 

5Móz 29

Intés a szövetség megtartására

   

október 28.

missziói vas.; reformáció

5Móz 30

Az élet és a halál útja

úrvacsora

gyülekezeti ebéd

november 4.

 

5Móz 31

Mózes búcsúzik. Józsuét választja utódául. A törvénykönyvet átadja a lévitáknak.

   

november 11.

ifj. istentisztelet

5Móz 32

Mózes éneke. Mózes megtekinti az ígéret földjét

   

november 18.

 

5Móz 33

Mózes áldásai

   

november 25.

örökélet vas.

5Móz 34

Mózes halála

   

 A versbeosztás a Revideált Károli (2011) alapján készült.