Prédikációk


Loading Player...

Cím Igehely Igehirdető Dátum Sorozat További fájlok
A Szentlélek, aki átformál II. Korinthus 3:18 2023-05-23 istentiszteletek 2022-23
A Szentlélek, aki életre hív Titusz 3:3-5 2023-05-22 istentiszteletek 2022-23
Isten dicsősége betöltötte a templomot II. Krónikák 7:1-10
I. János 1:9
II. Krónikák 7:1/b
2023-05-21 istentiszteletek 2022-23
A dicsőség királyának bevonulása II. Sámuel 6
Jelenések 3:20
Zsoltárok 24
2023-05-14 istentiszteletek 2022-23
Mit tanít a Biblia a presbiterekről? Titusz 1:5-9
Lukács 5:20
Titusz 1:5
2023-05-07 istentiszteletek 2022-23
A szenvedés értelme (23-04-30) Jakab 1:2-4
Zsoltárok 103:12-13
Róma 5:1-5
2023-04-30 istentiszteletek 2022-23
Az idegen asszonyok elbocsájtása Ezsdrás 10
I. János 1:9
Ezsdrás 10:4
2023-04-23 istentiszteletek 2022-23
Ezsdrás bűnbánati imája Ezsdrás 9
Zsoltárok 32:5
Zsoltárok 51:19
2023-04-16 istentiszteletek 2022-23
Énektanulás 716 2023-04-16 istentiszteletek 2022-23
Jézus megjelenik a tanítványoknak (23) Lukács 24:33-49
Példabeszédek 28:13
János 20:19-23
2023-04-10 istentiszteletek 2022-23
Jézus és Tamás János 20:24-29
II. Korinthus 5:19-20
János 20:31
2023-04-09 istentiszteletek 2022-23
Jézus és a százados Márk 15:33-39 2023-04-07 istentiszteletek 2022-23
Jézus és Barabás Máté 27:15-26
I. János 1:9
Máté 27:26
2023-04-07 istentiszteletek 2022-23
Jézus és Heródes Lukács 23:6-12 2023-04-06 istentiszteletek 2022-23
Jézus és Pilátus János 19:1-12 2023-04-05 istentiszteletek 2022-23
Jézus és Péter Máté 26:69-75 2023-04-04 istentiszteletek 2022-23
Jézus és Júdás Máté 26:47-50 2023-04-03 istentiszteletek 2022-23
Jézus sír Jeruzsálem felett Lukács 19:28-44
I. János 1:7
Lukács 19:42
2023-04-02 istentiszteletek 2022-23
A hazatérés körülményei Ezsdrás 8
Ézsaiás 43:25
V. Mózes 30:3
2023-03-26 istentiszteletek 2022-23
Az új templom felszentelése Ezsdrás 6:13-22
I. János 1:9
I. Péter 2:5
2023-03-19 istentiszteletek 2022-23
Tetejére