Prédikációk


Loading Player...

Cím Igehely Igehirdető Dátum Sorozat További fájlok
„Útravaló szünidőre” Ézsaiás 40:27-31 2013-06-09 Istentiszteletek 2012/13.
„Tóvá lesz a délibáb” Ézsaiás 35. 2013-06-02 Istentiszteletek 2012/13.
Buzdítás bizonyságtételre ApCsel 18:1-17 2013-05-26 Istentiszteletek 2012/13.
Két „nem” és egy „igen” ApCsel 16:1-10 2013-05-20 Istentiszteletek 2012/13.
Vallásos, vagy hívő? ApCsel 2:1-10 2013-05-19 Istentiszteletek 2012/13.
János 8:1-20 2013-05-12 Istentiszteletek 2012/13.
A megegyezés útja ApCsel 11:12-18 2013-05-05 Istentiszteletek 2012/13.
Morgolódás a gyülekezetben ApCsel 6:1-11 2013-04-21 Istentiszteletek 2012/13.
„Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” ApCsel 4:5-22 2013-04-14 Istentiszteletek 2012/13.
Eszter küldetése Eszter 4 2013-04-07 Istentiszteletek 2012/13.
Húsvéthétfő 2013-04-01 Istentiszteletek 2012/13.
„Feltámadtatok a Krisztussal” 1 Korinthus 15:22 2013-03-31 Istentiszteletek 2012/13.
„S holtával adott életet” János 10:10-11 2013-03-29 Nagyheti ev. 2013.
„Közöljed vélünk érdemét” Titusz 3:3-7 2013-03-29 Nagyheti ev. 2013.
„Légy áldott oltár, s áldozat” Zsid 9:11-12 2013-03-28 Nagyheti ev. 2013.
„Dávidnak bétölt írása” Máté 27:45-50 2013-03-27 Nagyheti ev. 2013.
„Idvességünknek ára lett” 1 Péter 1:18-19 2013-03-26 Nagyheti ev. 2013.
„Fénylik titka keresztfának” Galata 3:13-14 2013-03-25 Nagyheti ev. 2013.
Virágvasárnap János 12:15-18 2013-03-24 Istentiszteletek 2012/13.
„Kerüljétek a bálványokat!” 1 Korinthus 10:14-22 2013-03-17 Istentiszteletek 2012/13.
Tetejére