A vasárnapi délelőtti istentiszteletek igeválasztása során törekszünk rá, hogy felváltva kövesse egymást ószövetségi sorozat, újszövetségi sorozat, témaprédikációs sorozat, valamint legyenek az egyes igehirde-tők személyes igeválasztását tükröző szabad vasárnapok. Advent idején Jézus négyféle eljöveteléről szól-nak majd az igehirdetések, januártól kezdődően Ezsdrás könyvét fogjuk tanulmányozni, utána néhány hét szabad textusválasztás következik, a nyár során folytatjuk az évek óta tartó Zsoltárok könyve sorozatunkat, szeptemberben pedig belevágunk a Rómaiakhoz írt levél magyarázatába.

A vasárnapi istentiszteleteket 10.00-kor tartjuk a templomban. Nagyobb ünnepeken (karácsony, húsvét, pünkösd) reggel 8-00-kor is tartunk istentiszteletet. A prédikáció a gyülekezeti teremben is követhető képpel és hanggal.

Az alkalmakra az egész családot várjuk szeretettel, a templomi alkalommal párhuzamosan gyerek foglalkozásokat is tartunk 3 korosztályban (ovisok, alsósok, felsősök). A legkisebbek és szüleik számára berendeztük a könyvtárszobát, ahol lehet játszani és közben a templomban elhangzottakat a felnőttek követni tudják. 

DátumAlkalomIgeCímÚrv.Gyül. ebéd
XI. 27. adv. 1. vas. Jn 1,14 Jézus eljövetele: a földre x x
XII. 4.   Jel 3,20 Jézus eljövetele: az emberi szívbe    
XII. 11.   Lk 16,22-23 Jézus eljövetele: halálunk óráján    
XII. 18 legátus Mt 25,31-33 Jézus eljövetele: az utol napon    
XII. 25.       x  
I. 1.          
I. 8.   Ezsd 1 Círus engedélyt ad a hazatérésre    
I. 15. imahét záró Ezsd 2 A hazatértek névsora x  
I. 22.   Ezsd 3,1-7 Az égőáldozati oltár fölállítása    
I. 29.   Ezsd 3,8-13 Lerakják templom alapkövét    
II. 5. diakóniai vas. Ezsd 4 Az ellensége akadályozza az építést x x
II. 12.   Ezsd 5,1-5 A templomépítés folytatása    
II. 19. prot. presb. csendesnap Ezsd 5,6-6,12 Dárius rendelete    
II. 26. böjt 1. vas. Ezsd 6,13-22 Az új templom fölszentelése x  
III. 5. bibliavas. Ezsd 7 Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik    
III. 12.   Ezsd 8 A hazatérés körülményei    
III. 19.   Ezsd 9 Ezsdrás bűnbánati imádsága    
III. 26.   Ezsd 10 Az idegen asszonyok elbocsátása    
IV. 2. virágvas.        
IV. 9. húsvétvas.     x  
IV. 16.          
IV. 23.          
IV. 30.          
V. 7.          
V. 14.          
V. 21.          
V. 28. pünkösdvas.     x  
VI. 4.          
VI. 11. tanévzáró        
VI. 18.   Zsolt 135 Az Úr mindenható    
VI. 25.   Zsolt 136 Hálaadó ének x  
VII. 2.   Zsolt 137 A babiloni foglyok panasza    
VII. 9.   Zsolt 138 Hálaadás Isten hűséges szeretetéért    
VII. 16.   Zsolt 139 Isten mindenütt jelen van    
VII. 23.   Zsolt 140 Segítségkérés rágalmazókkal szemben    
VII. 30.   Zsolt 141 Imádság kísértés idején x  
VIII. 6.   Zsolt 141 Elhagyatottember könyörgése    
VIII. 13.   Zsolt 142 Könyörgés szabadításért    
VIII. 20.   Zsolt 143 Imádság háborús időben    
VIII. 27. hálaadás az új kenyérért Zsolt 144 A teremtett világ dicséri az Urat x  
IX. 3. tanévnyitó        
IX. 10.   Róm 1,1-17 A levél tárgya    
IX. 17.   Róm 1,18-32 Isten haragja minden emberen    
IX. 24. hálaadás az új borért Róm 2,1-10 Isten nem személyválogató x x
X. 1.   Róm 2,11-16 A törvény nélkül élők bűnössége    
X. 8.   Róm 2,17-29 A törvény alatt élők bűnössége    
X. 15.   Róm 3,1-20 Isten előtt nincsen igaz ember    
X. 22.   Róm 3,21-31      
X. 29. reformáció Róm 4,1-8 Ábrahám hit által igazult meg x  
XI. 5.   Róm 4,9-12 Ábrahám minden hívő atyja    
XI. 12.   Róm 4,13-25 Ábrahám az ígéretben bízó hit példája    
XI. 19.   Róm 5,1-11 A megigazulás megbékélés Istennel    
XI. 26. örökélet vas.        

A versbeosztás a Revideált Károli (2011) alapján készült.