Lekció: Lukács 21:10-12/a, 25-28.

Bűnbocsánat-hirdetés: Ap. Csel. 2:21.

Textus: Lukács 21:28.