Lekció: Kolossé 3:22-25.

Bűnbocsánat-hirdetés: Péld. 28:13.

Textus: Titus 2:9-10.