Lekció: Józsué 23; 24:14-15

Bűnbocsánat-hirdetés: Zsoltár 32:1-2

Textus: János 3:30