Lekció: I. Korinthus 10:11-14

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 55:7

Textus: II. Thesszalonika 3:3