Szabó László



Cím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
„Meddig tart ez, Uram?” ApCsel 24:22-27 2013-06-16 Istentiszteletek 2012/13.
Vallásos, vagy hívő? ApCsel 2:1-10 2013-05-19 Istentiszteletek 2012/13.
„Amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj” ApCsel 4:5-22 2013-04-14 Istentiszteletek 2012/13.
„Feltámadtatok a Krisztussal” 1 Korinthus 15:22 2013-03-31 Istentiszteletek 2012/13.
„Légy áldott oltár, s áldozat” Zsid 9:11-12 2013-03-28 Nagyheti ev. 2013.
„Kerüljétek a bálványokat!” 1 Korinthus 10:14-22 2013-03-17 Istentiszteletek 2012/13.
„Szeresd az Urat, a te Istenedet... teljes elméddel” Bírák 11:29-40 2013-02-10 Istentiszteletek 2012/13.
„A kutya visszatér a maga okádására” Bírák 1:22-26 2013-01-27 Istentiszteletek 2012/13.
Hitben járunk, nem látásban 2 Királyok 6:15-17 2013-01-06 Istentiszteletek 2012/13.
Velünk az Isten! Máté 1:18-25 2012-12-26 Istentiszteletek 2012/13.
Abijjá és Ászá uralkodása Júdában 1 Királyok 15:1-15 2012-12-16 Istentiszteletek 2012/13.
Filemon lelkigondozása Filemon 1-7 2012-11-11 Istentiszteletek 2011/12.
„Halgassatok az intésre!” Titusz 2:1-10 2012-10-07 Istentiszteletek 2011/12.
Jézus megáldja a gyermekeket Máté 19:13-15 2012-09-09 Istentiszteletek 2011/12.
„Fordítsa feléd arcát az Úr!” Zsoltárok 11. 2012-08-19 Istentiszteletek 2011/12.
„Miért rejtőzöl el a szükség idején” Zsoltárok 10. 2012-08-12 Istentiszteletek 2011/12.
Az ember kicsisége és méltósága Zsoltárok 8. 2012-07-29 Istentiszteletek 2011/12.
Imádság veszélyben Zsoltárok 3 2012-06-24 Istentiszteletek 2011/12.
Ki a boldog ember? Zsoltárok 1. 2012-06-10 Istentiszteletek 2011/12.
Akiket Isten lelke vezérel ApCsel 2:1-12 2012-05-27 Istentiszteletek 2011/12.