Szabó LászlóCím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
Legyetek az igének cselekvői! Jeremiás 42
Dán. 9, 9/a
Jakab 1:22
2018-09-09 Istentiszteletek 2017/18.
A bolond gazdag példázata Lukács 12:13-21
Mikeás 7:18-19
Máté 6:19-20
2018-08-12 Istentiszteletek 2017/18.
A Jézust követő asszonyok Lukács 8:1-3
Ézsaiás 1:18
II. Korinthus 2:14
2018-07-15 Istentiszteletek 2017/18.
Az igazsághoz ragaszkodva 2. János
2. János 1:9
2018-06-17 Istentiszteletek 2017/18.
Isten ajándékai I. Korinthus 2:12-16
I. Korinthus 2:12
2018-05-20 Istentiszteletek 2017/18.
Különböző rendelkezések V. Mózes 21
Zsoltárok 19:8
2018-05-13 Istentiszteletek 2017/18.
„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik” V. Mózes 16
II. Korinthus 1:20
2018-04-08 Istentiszteletek 2017/18.
"Isten, Isten végtelen kegyelmét..." V. Mózes 7:7
Apostolok cselekedetei 16:6-7
János 3:16
2018-03-29 Istentiszteletek 2017/18.
A törvény tükrében: gyász, étkezés, adakozás V. Mózes 14
Zsidók 10:16
2018-03-11 Istentiszteletek 2017/18.
Egyedül Istenedet imádd! V. Mózes 6
V. Mózes 6:5
2018-01-07 Istentiszteletek 2017/18.
Mózes nem mehet be az ígéret földjére V. Mózes 3
V. Mózes 3:25-26
2017-12-17 Istentiszteletek 2017/18.
A végső győzelem Jelenések 21:9-27 2017-12-08 Adventi ev. 2017.
A hit harca Galata 5:17-25 2017-12-07 Adventi ev. 2017.
Fordulópont Filippi 2:6-11 2017-12-06 Adventi ev. 2017.
Az ellenség sikerei Róma 3:10-18 2017-12-05 Adventi ev. 2017.
A háború kitörése I. Mózes 3:1-19 2017-12-04 Adventi ev. 2017.
Ábrahám a hit példája Galata 3:6-18
János 6:47
2017-11-19 Istentiszteletek 2016/17.
Vassal formálják a vasat Példabeszédek 27:11-27 2017-10-08 Istentiszteletek 2016/17.
Jézus a mennyei kenyér János 6:41-51 2017-09-03 Istentiszteletek 2016/17.
A jó pásztor Zsoltárok 23 2017-08-27 Istentiszteletek 2016/17.