PrédikációkCím Igehely Igehirdető Dátum Sorozat További fájlok
Hitoktatás, hitre jutás, hitben járás I. Sámuel 3:1-21
Dániel 9:9/a
I. Sámuel 3:19
2019-06-16 Istentiszteletek 2018/19.
A letétbe adott kincs megőrzése - Konfirmációs istentisztelet Máté 6:24; 19: 16-22.
II. Timóteus 2:11-13
II. Timóteus 1:14
2019-06-10 Istentiszteletek 2018/19.
Gyümölcsöző élet Apostolok cselekedetei 2:1-13
I. János 1:9
Galata 5:22-23
2019-06-09 Istentiszteletek 2018/19.
A letétbe adott kincs megőrzése Máté 25:14-30
II. Timóteus 2:11-13
I. Timóteus 6:20-21
2019-06-02 Istentiszteletek 2018/19.
Szolgákról és gazdagokról I. Timóteus 6: 1, 2, 17-19
I. János 1:9
I. Timóteus 6:9-17
2019-05-26 Istentiszteletek 2018/19.
Buzdítás a hit harcára I. Timóteus 6:3-16
I. János 1:8-9
I. Timóteus 6:12
2019-05-19 Istentiszteletek 2018/19.
Veszteség feldolgozás, mint a teljesség felé haladás feltétele Máté 13:57 - 14:3, 10-12.
I. János 1:9
Máté 14:13-25
2019-05-12 Istentiszteletek 2018/19.
A gyülekezet vezetése részrehajlás nélkül I. Timóteus 5:21-25
Zsoltárok 103:8-13
I. Timóteus 5:21
2019-05-05 Istentiszteletek 2018/19.
"Bővelkedni" Filippi 4:10-20
János 3:16
Filippi 4:17-20
2019-04-28 Istentiszteletek 2018/19.
Jézus megjelenik a tanítványoknak János 20:19-23
II. Korinthus 5:20-21
János 20:19/b
2019-04-22 Istentiszteletek 2018/19.
Az emmausi tanítványok Lukács 24:13-35
Róma 6:9-11
Efézus 2:8
2019-04-21 Istentiszteletek 2018/19.
"Mert tudom, hogy helyettem" Róma 5:6-10 2019-04-19 Istentiszteletek 2018/19.
"Reng a föld alkotmánya" Máté 27:45-56
Róma 4:25
2019-04-19 Istentiszteletek 2018/19.
"Meghal, Atyjához sóhajtva" János 19:17-30 2019-04-18 Istentiszteletek 2018/19.
"A bíró bár megismeri, hogy ő vétkét nem látja" János 18:28-19:26 2019-04-17 Istentiszteletek 2018/19.
"Az eláruló csókra önként megy a kínokra" Máté 26:47-56 2019-04-16 Istentiszteletek 2018/19.
"Mint sír a kertben magában, mint küszködik a harccal" Lukács 22:39-46 2019-04-15 Istentiszteletek 2018/19.
Jézust szeretnénk látni János 12:12-19
Róma 6:23
János 12:20-26
2019-04-14 Istentiszteletek 2018/19.
A presbiterekről I. Timóteus 5:17-20
Júdás 1:2
János 12:26c
2019-04-07 Istentiszteletek 2018/19.
Az özvegyekről Jakab 1:19-27
I. János 1:9
I. Timóteus 5:3-16
2019-03-31 Istentiszteletek 2018/19.