A személyi jövedelemadó 1+1% felajánlásokat köszönjük!

Újpest Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány
adószám: 19676126-1-41

Magyarországi Református Egyház
technikai szám: 0066

A 2019/20-as egyházi évünkben a szolgálat a fő téma. Idén a szolgálatok között az ApCsel 6,2-4 alapján teszünk különbséget, ui. beszélgetünk az imádkozás szolgálatáról, az ige szolgálatáról és az asztaloknál történő szolgálatról. 

A vasárnapi istentiszteletek igeválasztásában is tükröződik ez a felosztás: először a diakóniai vonatkozásokkal teljes Jakab-levelet tanulmányozzuk, a nyári tanszünetben a legszebb imádságoskönyvből, a Zsoltárok könyvéből választunk ki tizenegy éneket, az őszi időszakban pedig Dániel próféta történetét tekintjük végig: hogyan végezte ő – egy alapvetően ellenséges, mégis befogadó – környezetben az igehirdetés szolgálatát. A tavaszi időszakban a vezetésről szólnak majd igehirdetéseink. A keresztyén vezetés ui. nem él (vissza) az (esetleges) hatalommal, nem is erőszakos, hanem mindössze két, látszólag passzív eszközt alkalmaz: a tanítást/intést (vagyis az ige szolgálatát) és a példamutatást. Ebben az összefüggésben szeretnénk Pál apostolnak Tituszhoz írott levelét tanulmányozni. Rendszeres időközönként testvérek tesznek bizonyságot szolgálatukról az istentisztelet keretében.

A vasárnapi istentiszteleteket 10.00-kor tartjuk a templomban. Nagyobb ünnepeken (karácsony, húsvét, pünkösd) reggel 8-00-kor is tartunk istentiszteletet. A prédikáció a gyülekezeti teremben is követhető képpel és hanggal.

Az alkalmakra az egész családot várjuk szeretettel, a templomi alkalommal párhuzamosan gyerek foglalkozásokat is tartunk 3 korosztályban (ovisok, alsósok, felsősök). A legkisebbek és szüleik számára berendeztük a könyvtárszobát, ahol lehet játszani és közben a templomban elhangzottakat a felnőttek követni tudják.

DátumAlkalomLekcióTémaÚrv.Egyéb
december 1. advent 1. vas. ApCsel 6,2-4 A szolgálat területei úrvacsora  gyülekezeti ebéd
december 8.   Jak 1,1-18 Állhatatosság a kísértésben    
december 15. evang. hét záró Jak 1,19-27 Az ige hallgatása és megtartása    
december 22.   Jak 2,1-13 Ne legyetek személyválogatók!    
december 29.   Jak 2,14-26 A cselekedetek és a hit   bizonyságtétel
január 5.   Jak 3,1-12 A nyelv bűnei    
január 12. imahét záró Jak 3,13-18 Földi és mennyei bölcsesség úrvacsora  
január 19.   Jak 4,1-12 Engedelmeskedjetek Istennek!   bizonyságtétel
január 26.   Jak 4,13-5,6 Óvás a magabiztosságtól és a gazdagság kísértéseitől    
február 2. diakóniai vasárnap     úrvacsora  gyülekezeti ebéd
február 9.   Jak 5,7-12 Türelem az Úr eljöveteléig    
február 16.   Jak 5,13-20 Az imádság ereje   bizonyságtétel
február 23. prot. presbiteri csendesnap        
március 1. bibliavasárnap; böjt 1. vasárnapja 1Tim 5,17-20 Vezetés és igehirdetés úrvacsora  gyülekezeti ebéd
március 8.   Tit 1,1-4 Megbízás az ige hirdetésére    
március 15.   Tit 1,5-9 Feddhetetlen elöljárók rendelése   bizonyságtétel
március 22.   Tit 1,10-16 A tévtanítók elhallgattatása    
március 29.   Tit 2,1-3 Idősebbek intése    
április 5. virágvasárnap, legátus        
április 12. húsvétvasárnap     úrvacsora  
április 19.   Tit 2,4-8 Fiatalabbak buzdítása   bizonyságtétel
április 26.   Tit 2,9-10 Szolgák figyelmeztetése    
május 3.   Tit 2,11-14 Megjelent Isten üdvözítő kegyelme    
május 10.   Tit 3,1-2 Engedelmesség és szelídség    
május 17.   Tit 3,3-7 Az újjászületés fürdője   bizonyságtétel
május 24.   Tit 3,8-11 Jó cselekedetek vitatkozás helyett    
május 31. pünkösdvasárnap     úrvacsora  
június 7.   Tit 3,12-15 Ne legyetek gyümölcstelenek!    
június 14. tanévzáró        
június 21.   Zsolt 39 Vívódó lélek panasza    
június 28.   Zsolt 40 Hálaadó ének úrvacsora  
július 5.   Zsolt 41 Elhagyott beteg könyörgése    
július 12.   Zsolt 42 Isten utáni vágyakozás    
július 19.   Zsolt 43 A hit és reménység diadala    
július 26.   Zsolt 44 A megalázott nép könyörgése úrvacsora  
augusztus 2.   Zsolt 45 Ének a király menyegzőjére    
augusztus 9.   Zsolt 46 Erős vár a mi Istenünk    
augusztus 16.   Zsolt 47 Hálaadás Isten ajándékaiért    
augusztus 23.   Zsolt 48 Isten városa    
augusztus 30. hálaadás az új kenyérért Zsolt 49 Az élet rejtélyei úrvacsora  
szeptember 6. tanévnyitó Dán 1 Dániel és társai babiloni fogságban    
szeptember 13.   Dán 2 Nebukadneccár álma    
szeptember 20.   Dán 3 Dániel társai a tüzes kemencében    bizonyságtétel
szeptember 27. hála az új borért Dán 4 A király álma a kivágott fáról úrvacsora gyülekezeti ebéd
október 4.   Dán 5 Bélsaccar lakomája    
október 11.   Dán 6 Dániel az oroszlánok vermében    
október 18.   Dán 7 Látomás a világbirodalmakról   bizonyságtétel
október 25. missziói vasárnap; reformáció Dán 8 Látomás egy kos és egy bak küzdelméről úrvacsora gyülekezeti ebéd
november 1.   Dán 9 Dániel bűnvalló imádsága    
november 8.   Dán 10 Dánielhez mennyei követ jön    
november 15.   Dán 11 Nagy hadakozások   bizonyságtétel
november 22. örökélet vas. Dán 12 A próbatétel vége és a feltámadás    

A versbeosztás a Revideált Károli (2011) alapján készült.