A személyi jövedelemadó 1+1% felajánlásokat köszönjük!

Újpest Belsővárosi Református Ifjúsági Alapítvány
adószám: 19676126-1-41

Magyarországi Református Egyház
technikai szám: 0066

Csütörtök esténként 18:30-tól és péntek délelőttönként 10:00-kor gyülekezetünkben bibliaórát tartunk. A nyári szünet alatt nem tartunk pénteki alkalmakat.

A bibliaórákon Jeremiás prófétának népe körében végzett kilátástalan, mégis hűséges szolgálatát vizsgáljuk meg a könyv első 45 fejezete alapján.

Csütörtöki időpontPénteki időpontRendhagyó alkalomIgeCím
november 28. november 29. Úrvacsorai előkészítő Jer 1 Isten prófétájául hívja el Jeremiást
december 5. december 6.   Jer 2 Dorgáló beszéd a nép bűnei miatt
december 12. december 13. Evangelizáció    
december 19. december 20.   Jer 3 Izráel és Júda hűtlensége. Izráel megtérése. Az új Jeruzsálem
december 26. december 27. Karácsony esti istentisztelet    
január 2. január 3.   Jer 4 Intés megtérésre. Jövendölés Júda pusztulásáról
január 9. január 10. Imahét    
január 16. január 17.   Jer 5 Jeruzsálem gonoszsága és bűnhődése
január 23. január 24.   Jer 6 Júdát gonoszsága miatt eléri a veszedelem
január 30. január 31. Úrvacsorai előkészítő Jer 7 Vallásosság és bálványimádás
február 6. február 7.   Jer 8 A júdaiak sorsa az ítélet napján
február 13. február 14.   Jer 9 A nép romlottsága
február 20. február 21.   Jer 10 A bálványok hiábavalósága. Egyedül az Úr az Isten
február 27. február 28. Úrvacsorai előkészítő Jer 11 A hűtlenség büntetése
március 5. március 6.   Jer 12 Anátót gonoszsága. Júda pusztulása
március 12. március 13.   Jer 13 Júda romlása a babilóniaiak által, példázatokban
március 19. március 20.   Jer 14 Júdát nagy éhínséggel bünteti Isten
március 26. március 27.   Jer 15 Jeruzsálem romlása. A próféta panasza
április 2. április 3.   Jer 16 Júda megbüntetése és megszabadulása
április 9. április 10. Nagypénteki istentisztelet    
április 16. április 17.   Jer 17 Júda büntetése és szabadulása. Intés a szombat megtartására
április 23. április 24.   Jer 18 A konok Júda ostorozása. Összeesküvés Jeremiás ellen
április 30. május 1.   Jer 19 Az eltört cserépedény
május 7. május 8.   Jer 20 A babiloni fogság. A próféta kesergése
május 14. május 15.   Jer 21 Cidkijjá király tanácsot kér Jeremiástól
május 21. május 22. Áldozócsütörtöki istentisztelet    
május 28. május 29. Konfirmációi evangelizáció    
június 4. június 5.   Jer 22 Intelmek Júda királyainak: Sallumnak, Jójákimnak és Jójákinnak
június 11. június 12.   Jer 23 A hútlen pásztorok büntetése és a hűségesek jutalma
június 18.     Jer 24 Látomás két kosár fügéről
június 25.   Úrvacsorai előkészítő Jer 25 Júda fogságra jut
július 2.     Jer 26 Jeremiás elfogatása, majd szabadon engedése
július 9.     Jer 27 Jeremiás igát vesz a nyakába
július 16.     Jer 28 Hananjá Jeremiásnak támad
július 23.   Úrvacsorai előkészítő Jer 29 Jeremiás levele a foglyoknak
július 30.     Jer 30 Szabadulás a fogságból. Júda boldog jövendője
augusztus 6.     Jer 31 Vigasztaló kilátások. Jövendölés a hazatérésről
augusztus 13.     Jer 32 Jeremiás mezőt vásárol Anátótban
augusztus 20.     Jer 33 Júda és Izráel újra fölépül. Dávid háza és a lévita papság oltalma
január 30.   Úrvacsorai előkészítő Jer 34 Cidkijjá sorsa
szeptember 3.     Jer 35 A rékábiak hűsége és Júda hűtlensége
szeptember 10. szeptember 11.   Jer 36 Jeremiás iratainak viszontagságai
szeptember 17. szeptember 18.   Jer 37 Jeremiás elfogatása
január 30. szeptember 25. Úrvacsorai előkészítő Jer 38 Jeremiást verembe vetik
október 1. október 2.   Jer 39 Jeremiás sorsa Jeruzsálem bevétele után
október 8. október 9.   Jer 40 Jeremiás szabadulása. Gedaljá sorsa
október 15. október 16.   Jer 41 Gedaljá meggyilkolása és ennek következményei
január 30. október 23. Úrvacsorai előkészítő Jer 42 Jeremiás óv Egyiptomtól
október 29. október 30. Reformációi alkalom    
november 5. november 6.   Jer 43 Jeremiást magukkal viszik az Egyiptomba menekülők
november 12. november 13.   Jer 44 Jeremiás korholja a megátalkodott júdaiakat Egyiptomban
november 19. november 20.   Jer 45 Bárúk megdorgálása és vigasztalása
november 26. november 27. Evangelizáció    

A versbeosztás a Revideált Károli Biblia (2011) alapján készült.