Petőné Juhász EmíliaCím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
„Ne ítéljetek” János 8,1-11 2014-04-06 Istentiszteletek 2013/14.
„Tudom, az én megváltóm él” János 20:1-23 2014-04-20 Istentiszteletek 2013/14.
Jézus gyógyít Ézsaiás 61:1-11 2014-05-11 Istentiszteletek 2013/14.
Jézus bűnbocsánatot ad Zsoltárok 103. 2014-06-01 Istentiszteletek 2013/14.
A régi és az új találkozása Ézsaiás 43:1-21 2014-06-29 Istentiszteletek 2013/14.
Jézus a szombat ura Máté 12:1-21 2014-08-03 Istentiszteletek 2013/14.
Jézust megvetik Názáretben Ézsaiás 61:1-11 2014-09-28 Istentiszteletek 2013/14.
5000 ember megvendégelése Zsoltárok 121. 2014-10-12 Istentiszteletek 2013/14.
4000 ember megvendégelése Zsoltárok 65. 2014-11-09 Istentiszteletek 2013/14.
Péter vallástétele Máté 16:13-20 2014-11-30 Istentiszteletek 2014/15.
Karácsonyi istentisztelet Jn 1:1-18 2014-12-25 Istentiszteletek 2014/15.
A kisgyermek példája Máté 18:1-10 2015-01-04 Istentiszteletek 2014/15.
Kérdés a házassági elválásról I. Korinthus 7:1-16 2015-02-08 Istentiszteletek 2014/15.
A jeruzsálemi út végcélja Máté 20:17-28 2015-03-15 Istentiszteletek 2014/15.
Jézus hatalma Máté 21:18-27 2015-04-12 Istentiszteletek 2014/15.
Kérdés a feltámadásról Máté 22:23-33 2015-05-10 Istentiszteletek 2014/15.
Vettetek-e Szentlelket? ApCsel 18:24-28; 19:1-7 2015-05-24 Istentiszteletek 2014/15.
„Jajj néktek képmutató írástudók és farizeusok” Máté 23:1-39 2015-06-21 Istentiszteletek 2014/15.
Talentumok példázata Máté 25:14-30 2015-07-19 Istentiszteletek 2014/15.
MIre való ez a tékozlás? Máté 26:1-16 2015-08-02 Istentiszteletek 2014/15.