Lekció: Lukács 24:13-35

Bűnbocsánat-hirdetée: Zsoltárok 32:5

Textus: Efézus 2:8