Lekció: Lukács 16:19-31

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 53:6

Textus: Lukács 16:22-23