Lekció: II. Thesszalonika 2:1-12

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 54:10

Textus: Máté 25:31:46