Lekció: Ezsdrás 8

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 43:25

Textus: V. Mózes 30:3