Lekció: Máté 14:22-33

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 43:25

Textus: Lukács 5:27/b