Lekció: Róma1:1-17

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 44:22

Textus: Róma 1:16