Lekció: Lukács 2:1-20

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 55:6-7

Textus: Lukács 2:13-14