Lekció: János 4:1-10

Bűnbocsánat-hirdetés: Ézsaiás 43:25

Textus: Lukács5:27b