Loading Player...

Cím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
Húsvéthétfő Lukács 24:13-35 2016-03-28 Istentiszteletek 2015/16.
Kihallgatásról kihallgatásra (a polgári per) Lukács 23:1-25 2016-03-24 Nagyheti ev. 2016.
„Véghezvitte az Úr, amit eltervezett” Jeremiás siralmai 2:11-22 2016-02-28 Istentiszteletek 2015/16.
„Ne félj, mert megváltottalak” Ézsaiás 43 2016-01-31 Istentiszteletek 2015/16.
„Az engedetlenség büntetése” Ézsaiás 30:1-18 2016-01-17 Istentiszteletek 2015/16.
„Menekültek és menedék” Ézsaiás 16 2016-01-03 Istentiszteletek 2015/16.
Karácsonyi jelek Máté 1:18-25 2015-12-25 Istentiszteletek 2015/16.
„Nyomorúság az ítélet idején” Ézsaiás 3:1-4:1 2015-12-20 Istentiszteletek 2015/16.
Advent - az Úr eljövetele Zakariás 9 2015-12-06 Istentiszteletek 2015/16.
„Én vagyok a feltámadás és az élet...” János 11:1-44 2015-11-22 Istentiszteletek 2014/15.
Jézus feltámadása Máté 28:1-15 2015-11-08 Istentiszteletek 2014/15.
A sír őrzése Máté 27:62-66 2015-11-01 Istentiszteletek 2014/15.
Tanévnyitó 1 Sámuel 3:1-10 2015-09-13 Istentiszteletek 2014/15.
Jézus a nagytanács előtt Máté 26:57-68 2015-08-30 Istentiszteletek 2014/15.
A tíz szűz példázata Máté 25:1-13 2015-07-12 Istentiszteletek 2014/15.
„A nagy megpróbáltatás ideje és az Emberfia eljövetele” Máté 24:1-35 2015-06-28 Istentiszteletek 2014/15.
„Krisztus Dávidnak fia és Ura” Zsoltárok 110. 2015-06-14 Istentiszteletek 2014/15.
Szentháromság vasárnapja Máté 3:13-17 2015-05-31 Istentiszteletek 2014/15.
Az adópénz Máté 22:15-22 2015-05-03 Istentiszteletek 2014/15.
Húsvétvasárnap János 20:1-18 2015-04-05 Istentiszteletek 2014/15.
Tetejére