Loránt GáborCím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
Az elszalasztott lehetőség Lukács 19:42-48 2016-07-31 Istentiszteletek 2015/16.
A hamis sáfár Lukács 16:1-13 2016-07-17 Istentiszteletek 2015/16.
Jézus hatalma Lukács 8:40-56 2016-06-26 Istentiszteletek 2015/16.
Tanévzáró Márk 6,30-44 2016-06-05 Istentiszteletek 2015/16.
Aratásra készen I. Mózes 48 2016-05-16 Istentiszteletek 2015/16.
„Jöjj, Uram, Jézus!” Jelenések 22,8-21 2016-05-08 Istentiszteletek 2015/16.
Kétszázmilliós hadsereg Jelenések 9,13-21 2016-04-17 Istentiszteletek 2015/16.
A paráznaság bére Jelenések 2:18-22 2016-04-03 Istentiszteletek 2015/16.
Húsvéthétfő Lukács 24:13-35 2016-03-28 Istentiszteletek 2015/16.
Kihallgatásról kihallgatásra (a polgári per) Lukács 23:1-25 2016-03-24 Nagyheti ev. 2016.
„Véghezvitte az Úr, amit eltervezett” Jeremiás siralmai 2:11-22 2016-02-28 Istentiszteletek 2015/16.
„Ne félj, mert megváltottalak” Ézsaiás 43 2016-01-31 Istentiszteletek 2015/16.
„Az engedetlenség büntetése” Ézsaiás 30:1-18 2016-01-17 Istentiszteletek 2015/16.
„Menekültek és menedék” Ézsaiás 16 2016-01-03 Istentiszteletek 2015/16.
Karácsonyi jelek Máté 1:18-25 2015-12-25 Istentiszteletek 2015/16.
„Nyomorúság az ítélet idején” Ézsaiás 3:1-4:1 2015-12-20 Istentiszteletek 2015/16.
Advent - az Úr eljövetele Zakariás 9 2015-12-06 Istentiszteletek 2015/16.
„Én vagyok a feltámadás és az élet...” János 11:1-44 2015-11-22 Istentiszteletek 2014/15.
Jézus feltámadása Máté 28:1-15 2015-11-08 Istentiszteletek 2014/15.
A sír őrzése Máté 27:62-66 2015-11-01 Istentiszteletek 2014/15.