Szabó LászlóCím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
Óvás hamis tanítóktól I. Timóteus 1:1-11
Ézsaiás 43:25
II. Korinthus 12:20
2019-01-06 Istentiszteletek 2018/19.
Buzdítás a nemes harcra I. Timóteus 1:18-20
Mikeás 7:19
Kolossé 2:8
2019-01-20 Istentiszteletek 2018/19.
A püspökről I. Timóteus 3:1-7
Zsoltárok 32:5
Apostolok cselekedetei 20:28
2019-02-10 Istentiszteletek 2018/19.
A presbiterekről I. Timóteus 5:17-20
Júdás 1:2
János 12:26c
2019-04-07 Istentiszteletek 2018/19.
"Mert tudom, hogy helyettem" Róma 5:6-10 2019-04-19 Istentiszteletek 2018/19.
Az emmausi tanítványok Lukács 24:13-35
Róma 6:9-11
Efézus 2:8
2019-04-21 Istentiszteletek 2018/19.
Hitoktatás, hitre jutás, hitben járás I. Sámuel 3:1-21
Dániel 9:9/a
I. Sámuel 3:19
2019-06-16 Istentiszteletek 2018/19.
Vágyódás Istenhez Zsoltárok 61
Jakab 5:11/b
Zsoltárok 34:6
2019-06-30 Istentiszteletek 2018/19.
A vőlegény arcvonásai Zsoltárok 65
Zsoltárok 65:4
Hóseás 2:2
2019-07-28 Istentiszteletek 2018/19.
Egy élet négy aspektusból Zsoltárok 69
Mikeás 7:18
Máté 5:16
2019-08-25 Istentiszteletek 2018/19.
Az evangélium nagykövetei II. Timóteus 1:8-14
Zsoltárok 86:5
I. Péter 3:15/b
2019-09-08 Istentiszteletek 2018/19.
Figyelmeztetések és útmutatások II. Timóteus 2:22-26
Zsoltárok 85:3
II. Timóteus 2:22
2019-10-13 Istentiszteletek 2018/19.
Az evangéliumi szolgálat hű betöltése II. Timóteus 4:1-5
Mikeás 7:19
II. Timóteus 4:2
2019-11-03 Istentiszteletek 2018/19.
A szolgálat területei Apostolok cselekedetei 6:1-7
Ézsaiás 55:7
Apostolok cselekedetei 6:2-4
2019-12-01 Istentiszteletek 2019/20.
Az ige hallgatása és megtartása Jakab 1:19-27
Ézsaiás 43:25
Jakab 1:22
2019-12-15 Istentiszteletek 2019/20.
Karácsonyi haditudósítás Máté 2:13-23
Lukács 5:20
I. Mózes 3:14-15
2019-12-26 Istentiszteletek 2019/20.
A nyelv bűnei Jakab 3:1-12
Zsoltárok 103:2-3
Lukács 6:45
2020-01-05 Istentiszteletek 2019/20.
Engedelmeskedjetek Istennek Jakab 4:1-12
Zsidók 10:17
Jakab 4:7
2020-01-19 Istentiszteletek 2019/20.
Vezetés és igehirdetés I. Timóteus 5:17-20
I. János 1:8-9
I. Timóteus 5:17
2020-03-01 Istentiszteletek 2019/20.
Jeruzsálem romlása, a próféta panasza Jeremiás 15 2020-03-26 Bibliaórák 2019/20.