Szabó LászlóCím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
A megszentelődés útján Lukács 11:1-13 2015-06-07 Istentiszteletek 2014/15.
Az utolsó ítéletről Máté 25:31-46 2015-07-26 Istentiszteletek 2014/15.
Az utolsó vacsora Máté 26:17-29 2015-08-09 Istentiszteletek 2014/15.
Péter megtagadja Jézust Máté 26:69-75 2015-09-06 Istentiszteletek 2014/15.
Júdás halála Máté 27:1-10 2015-09-20 Istentiszteletek 2014/15.
Jézus temetése Máté 27:57-61 2015-10-18 Istentiszteletek 2014/15.
Új utakon a misszió 2015-10-25 Istentiszteletek 2014/15.
„Tegyetek tanítvánnyá minden népeket” Máté 28:16-20 2015-11-15 Istentiszteletek 2014/15.
A „migránskérdés” megoldása Rúth 2 2015-12-13 Istentiszteletek 2015/16.
„Én vagyok a világ világossága” János 1:6-14 2015-12-26 Istentiszteletek 2015/16.
A kevélység „jutalma” Ézsaiás 23 2016-01-10 Istentiszteletek 2015/16.
„Meggyógyítom őt” Ézsaiás 57. 2016-02-14 Istentiszteletek 2015/16.
Út az Atyához Lukács 23:33-49 2016-03-25 Nagyheti ev. 2016.
Íme, győzött az oroszlán Júda törzséből! Dániel 2 2016-03-27 Istentiszteletek 2015/16.
A Bárány menyegzője Jelenések 19,1-10 2016-05-01 Istentiszteletek 2015/16.
Névleges kereszténység Lukács 6:37-49 2016-06-19 Istentiszteletek 2015/16.
Az egy szükséges dolog Lukács 10:21-42 2016-07-03 Istentiszteletek 2015/16.
A farizeus és a vámszedő Lukács 18:9-17 2016-07-24 Istentiszteletek 2015/16.
Új élet, új cél Efézus 2:1-10 2016-09-04 Istentiszteletek 2015/16.
Befogadás és kirekesztés 3. János 2016-09-18 Istentiszteletek 2015/16.