PrédikációkCím Igehely Igehirdető Dátum Sorozat További fájlok
A hazatértek névsora-23 Ezsdrás 2
Ezékiel 18:23
Ézsaiás 28:5
2023-01-15 Istentiszteletek 2022/23.
Círus engedélyt ad a zsidóknak a hazatérésre Ezsdrás 1
Ézsaiás 55:7
Zsoltárok 125:2
2023-01-08 Istentiszteletek 2022/23.
Nem félek semmi bajtól II. Mózes 14:9-31
Dániel 9:9a
Zsoltárok 23:4a
2023-01-01 Istentiszteletek 2022/23.
Óévi istentisztelet 2022. Lukács 9:28-36 2022-12-31 Istentiszteletek 2022/23.
Az igazi világosság János 1:9-13
Zsoltárok 103:12-13
János 1:9
2022-12-26 Istentiszteletek 2022/23.
Karácsonyi öröm Lukács 2:1-20
I. János 1:9
Lukács 2:10-11
2022-12-25 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus eljövetele: az utolsó napon II. Thesszalonika 2:1-12
Ézsaiás 54:10
Máté 25:31-46
2022-12-18 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus eljövetele: halálunk óráján Lukács 16:19-31
Ézsaiás 53:6
Lukács 16:22-23
2022-12-11 Istentiszteletek 2022/23.
Énektanulás 388 2022-12-04 Énektanulás
Jézus eljövetele az emberi szívbe Jelenések 3:14-22
I. János 1:9
Jelenések 3:20
2022-12-04 Istentiszteletek 2022/23.
Az igazság szabaddá tesz I. Korinthus 2:6-16 2022-12-02 Adventi ev. 2022.
Nem emberi beszéddel és bölcsességgel, hanem Isten igéjével I. Korinthus 1:29-2:5 2022-12-01 Adventi ev. 2022.
Isten bölcsessége I. Korinthus 1:21-28 2022-11-30 Adventi ev. 2022.
Istennek nincs szüksége emberi bölcsességre I. Korinthus 1:18-21 2022-11-29 Adventi ev. 2022.
Jézus eljövetele: a földre János 1:1-18
János 3: 17-18a
János 1:14
2022-11-27 Istentiszteletek 2022/23.
Az örök élet ígérete I. Thesszalonika 4:13-18
Zsoltárok 103:3
I. János 2:25
2022-11-20 Istentiszteletek 2021/22.
Moskovszkyné dr. Bogdán Edit búcsúztatása Zsoltárok 18:5-7 2022-11-13 Istentiszteletek 2021/22.
Az ellenség befogadása Apostolok cselekedetei 16:25-34
Jóel 2:13
Máté 5:44-45a
2022-11-13 Istentiszteletek 2021/22.
Énektanulás 767 2022-11-06 Énektanulás
Kitaszítottak befogadása Filemon
I. János 1:9
Filemon 1:17
2022-11-06 Istentiszteletek 2021/22.