PrédikációkCím Igehely Igehirdető Dátum Sorozat További fájlok
Jézus és a százados Márk 15:33-39 2023-04-07 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus és Barabás Máté 27:15-26
I. János 1:9
Máté 27:26
2023-04-07 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus és Heródes Lukács 23:6-12 2023-04-06 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus és Pilátus János 19:1-12 2023-04-05 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus és Péter Máté 26:69-75 2023-04-04 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus és Júdás Máté 26:47-50 2023-04-03 Istentiszteletek 2022/23.
Jézus sír Jeruzsálem felett Lukács 19:28-44
I. János 1:7
Lukács 19:42
2023-04-02 Istentiszteletek 2022/23.
A hazatérés körülményei Ezsdrás 8
Ézsaiás 43:25
V. Mózes 30:3
2023-03-26 Istentiszteletek 2022/23.
Az új templom felszentelése Ezsdrás 6:13-22
I. János 1:9
I. Péter 2:5
2023-03-19 Istentiszteletek 2022/23.
Énektanulás 514 2023-03-12 Énektanulás
Dárius rendelete Ezsdrás 5:6-6:12
Zsoltárok 32:5
Példabeszédek 21:1
2023-03-12 Istentiszteletek 2022/23.
Ezsdrás Jeruzsálembe érkezik Ezsdrás 7
Zsoltárok 103:12-13
Ezsdrás 7:27-28
2023-03-05 Istentiszteletek 2022/23.
A templomépítés folytatása Haggeus 1
I. János 1:9
Ezsdrás 5:1-5
2023-02-26 Istentiszteletek 2022/23.
Bizalom Istenben Zsoltárok 62:1-10
Zsoltárok 103:2-4
Példabeszédek 3:5-7
2023-02-19 Istentiszteletek 2022/23.
Az ellenség akadályozza az építést Ezsdrás 4
I. János 1:9
Ezsdrás 4:1-5
2023-02-12 Istentiszteletek 2022/23.
Énektanulás 623 2023-02-12 Énektanulás
Az Úr szolgája Ézsaiás 49:1-21
János 3:12
Ézsaiás 49:1-6
2023-02-05 Istentiszteletek 2022/23.
Lerakják a templom alapkövét Ezsdrás 3:8-13
Zsoltárok 103:2-4
I. Korinthus 3:11-13
2023-01-29 Istentiszteletek 2022/23.
Az égőáldozati oltár felállítása Zsidók 9:11-28
I. János 1:9
Ezsdrás 3:1-7
2023-01-22 Istentiszteletek 2022/23.
Énektanulás 247 2023-01-22 Énektanulás