A férfi óra alkalmait az alábbi időpontokban és témák szerint tartjuk, hétfői napokon, 18:30-tól gyülekezeti házunkban.

időponttémaigehely
december 10. Születés nélkül nincs élet Jn 3,3.6-7; 1Jn 3,1
január 14. Az újszülött tápláléka: Isten Igéje 1Pt 2,2; Mt 4,4; 2Tim 3,14-17
február 11. Az újszülött lélegzetvétele: az imádság Mt 7,7-11; 1Thessz 5,17
március 11. Az újszülött családja: Krisztus Gyülekezete Mt 12,50; 1Kor 12,27; 1Jn 1,7
április 8. Az újszülött hangja: a bizonyságtétel Mt 10,32-33; Lk 9,26; ApCsel 4,20
május 6. Az újszülött tisztálkodása: a b?nvallás Zsolt 32,3-5; Péld 28,13; Jak 5,16
június 3. Az újszülött életprogramja: a szeretet Ef 2,20; Jak 2,8; 1Thessz 3,12; Jn 13,34-35; 1Kor 13,13
szeptember 9. Az újszülött nevelésének nélkülözhetetlen eszköze: a fegyelem 1Kor 9,24-27; Róm 13,14; Mt 16,24; Ézs 58,6-10
október 7. Az ajándék, amit az újszülött adhat: a tized 1Kor 4,7; ApCsel 17,24-25; 3Móz 27,30; Mal 3,10
november 4. Az újszülöttre leselked? veszély: a kísértés 1Pt 5,8-9; Jak 1,12-15; Mt 6,13; Zsid 12,8; Ef 5,18
december 2. Az újszülött elkerülhetetlen sorsa: a szenvedés Jn 15,20; Fil 1,29; 1Pt 4,12-16