A 2018/19-as egyházi évünkben a közösség a fő téma. A vasárnap délelőtti igehirdetések során az Istennel való közösség témakörét járjuk körül, Pálnak a Timóteushoz írt levelei, valamint a zsoltárok bizonyságtétele alapján.

A vasárnapi istentiszteleteket 10.00-kor tartjuk a templomban. Nagyobb ünnepeken (karácsony, húsvét, pünkösd) reggel 8-00-kor is tartunk istentiszteletet. A prédikáció a gyülekezeti teremben is követhető képpel és hanggal.

Az alkalmakra az egész családot várjuk szeretettel, a templomi alkalommal párhuzamosan gyerek foglalkozásokat is tartunk 3 korosztályban (ovisok, alsósok, felsősök). A legkisebbek és szüleik számára berendeztük a könyvtárszobát, ahol lehet játszani és közben a templomban elhangzottakat a felnőttek követni tudják.

DátumAlkalomLekcióTémaÚrv.Gyülekezeti ebéd
december 2. advent 1. vas. 1Móz 3,14-24 A megváltás ígérete    
december 9. evang. hét záró Jn 6,1-15 Hamis váradalmak úrvacsora gyülekezeti ebéd
december 16.   Ézs 53 Milyen megváltót ígért Isten?    
december 23.   2Pt 3,1-16 Mire vár az Újszövetség népe?    
december 30. Óév        
január 6.   1Tim 1,1-11 Óvás a hamis tanítóktól    
január 13. imahét záró 1Tim 1,12-17 Pál, az Isten b?nösöket megment? kegyelmének példája úrvacsora  
január 20.   1Tim 1,18-20 Buzdítás a nemes harcra    
január 27.   1Tim 2,1-7 Imádkozás minden emberért    
február 3. diakóniai vas. 1Tim 2,8-15 Férfiak és asszonyok magatartása az istentiszteleten úrvacsora gyülekezeti ebéd
február 10. ifj. istentisztelet 1Tim 3,1-7 A püspökr?l    
február 17. böjt 1., házasság hete 1Tim 3,8-13 A diakónusokról    
február 24. prot. presbiteri csendesnap 1Tim 3,14-16 A kegyesség titka    
március 3. Bibliavasárnap 1Tim 4,1-5 Isten minden teremtménye jó úrvacsora gyülekezeti ebéd
március 10.   1Tim 4,6-11 A kegyesség haszna    
március 17.   1Tim 4,12-16 Timóteus legyen példa a gyülekezetben    
március 24.   1Tim 5,1-2 A gyülekezet megintésének módja    
március 31.   1Tim 5,3-16 Az özvegyekr?l úrvacsora gyülekezeti ebéd
április 7.   1Tim 5,17-20 A presbiterekr?l    
április 14. virágvasárnap, legátus        
április 21. húsvétvas.     úrvacsora  
április 28. almádiak és f?zf?iek látogatása 1Tim 5,21-25 A gyülekezet vezetése részrehajlás nélkül   gyülekezeti ebéd
május 5.   1Tim 6,1-2 A szolgákról    
május 12.   1Tim 6,3-10 Óvás a tévtanoktól és a pénzimádattól    
május 19.   1Tim 6,11-16 A hit nemes harcának megharcolása    
május 26.   1Tim 6,17-19 A gazdagokról úrvacsora gyülekezeti ebéd
június 2.   1Tim 6,20-21 A letétbe adott kincs meg?rzése    
június 9. pünkösdvas.     úrvacsora  
június 16. Tanévzáró        
június 23.   Zsolt 60 Isten megaláz, de fel is magasztal    
június 30.   Zsolt 61 Vágyódás Istenhez úrvacsora  
július 7.   Zsolt 62 Megnyugvás Istenben    
július 14.   Zsolt 63 Sóvárgás Isten után    
július 21.   Zsolt 64 Isten megfizet    
július 28.   Zsolt 65 Hálaadás lelki és testi javakért úrvacsora  
augusztus 4.   Zsolt 66 Isten csodálatos útjai    
augusztus 11.   Zsolt 67 Isten áldásai    
augusztus 18.   Zsolt 68 Isten megjelenése    
augusztus 25. hálaadás az új kenyérért Zsolt 69 Kesergés szenvedés idején úrvacsora  
szeptember 1.   2Tim 1,1-7 Hálaadás Timóteus képmutatás nélküli hitéért    
szeptember 8. Tanévnyitó 2Tim 1,8-14 Szenvedj együtt az evangéliumért!    
szeptember 15.   2Tim 1,15-18 Onéziforosz h?sége    
szeptember 22.   2Tim 2,1-13 Jézus jó katonájának harca és az üdvösség reménysége    
szeptember 29.   2Tim 2,14-18 Óvás a szóharcoktól úrvacsora gyülekezeti ebéd
október 6. hálaadás az új borért 2Tim 2,19-21 Isten szilárd alapvetése és pecsétje    
október 13. ifj. istentisztelet 2Tim 2,22-26 Óvás az ifjúkori kísértésekt?l    
október 20.   2Tim 3,1-9 Az utolsó id?k ámítói    
október 27. missziói vas.; reformáció 2Tim 3,10-17 A szent iratokhoz és az apostoli tanításhoz való h?ség úrvacsora gyülekezeti ebéd
november 3.   2Tim 4,1-5 Az evangéliumi szolgálat h? betöltése    
november 10. ifj. istentisztelet 2Tim 4,6-8 Pál elvégezte futását    
november 17.   2Tim 4,9-22 Pál helyzete és üzenetei    
november 24. örökélet vasárnapja        

A versbeosztás a Revideált Károli (2011) alapján készült.