Loránt Gábor

1954-ben születtem Budapesten. Édesapám után – aki 1956-ban nyugatra távozott – római katolikusnak kereszteltek; édesanyám református. Középiskolai tanulmányaimat a budai Rákóczi Gimnáziumban folytattam, 1972-ben érettségiztem. 1977 júniusában diplomáztam a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának Híradástechnikai szakán, majd ugyanazon év decemberében mérnök–tanári oklevelet szereztem. 15 évig dolgoztam a Filmtechnikai Vállalat Gyártmányfejlesztési Főosztályán mint kutatómérnök, ahol különböző mozitechnikai berendezések (vetítőgépek, erősítők, xenongyújtók stb.) fejlesztésében vettem részt.

1964-ben kerültem el egy gyermekhétre a Kelenföldi Református Egyházközség tahi üdülőjébe, majd 1968-tól jártam ebbe a gyülekezetbe. A kelenföldi ifi oszlopos tagjaként az ifjúsági kórusban is énekeltem. 1986 januárjában, 18 esztendei gyülekezetbe járás után értettem meg végre Isten mindent megelőző és mindent elvégző kegyelmét, s születtem újjá. Még ugyanabban az évben jelentkeztem a Budapesti Református Teológiai Akadémia levelező tagozatára. Júliusban forma szerint, majd X. 31-én „ünnepélyesen” is konfirmáltam.

A teológiát 1993 őszén fejeztem be, de már előtte, februárban felmondtam állásomat korábbi vállalatomnál, s exmisszusként Kelenföldre kerültem segédlelkésznek. Lelkészi diplomámat 1995 szeptemberében kaptam meg.

1990. október 19-én nősültem; feleségemet, Bánáti Anikót a kelenföldi ifiben ismertem meg. Ő 1989-ben, egy ifjúsági csendeshéten tért meg, Tahiban. Három gyermekünk született: Marci 1993-ban, Gábor 1998-ban és Eszti 2010-ben. A gyes ideje alatt Anikó elvégezte a nagykőrösi hittanoktató-képzőt, s eleinte munka mellett, majd 2004-től főállásban hittanoktató.

1999-ben 3 hónapra Rákospalota–Óvárosba, majd szeptembertől a pomázi gyülekezetbe kerültem mint beosztott lelkész. Az újpest-belsővárosi gyülekezet lelkészévé 2000 novemberében választottak meg.
 
 

Petőné Juhász Emília

Szerencsen születtem 1964-ben. Egy kis faluban, Mádon nőttem fel, abban az időszakban, amikor még nem volt hittanóra az iskolákban, és nem volt ildomos megkereszteltetni a gyermekeket. Református édesanyám megkeresztelt, sőt hittanra is jártam. Jászberényben konfirmáltam, mert édesapámat ide helyezték át dolgozni. Itt jártam a Lehel Vezér Gimnáziumba, és erre az időszakra esik megtérésem ideje is. Édesapám rákos beteg lett, meg is halt, ekkor már édesanyám is súlyos beteg volt. Első imádságom ekkor szakadt ki belőlem: Istenem, ha vagy, most csinálj valamit! Nem valami szabályos imádság, de Isten meghallgatta. A református gyülekezetbe vezetett, ahol az élő hitű Fekete Péter volt a lelkész. Szárnyai alá vett minket, és még abban az esztendőben, 1979-ben, családunk minden tagja átadta életét Isten kezébe. Gimnázium után egyenes út vezetett a budapesti teológiára. Pszichológus szerettem volna lenne, de onnan eltanácsoltak „szilárd marxista világnézetem hiánya miatt.” Isten azonban vezetett az ő útján. Szép volt a teológia 5 esztendeje, élveztem a tanulást, de édesanyám betegsége miatt az ösztöndíjas évek kimaradtak. Szerettem volna szép, nagy vidéki parókiát, de az újpesti gyülekezet annak idején kikért a palástosztás után. Így kerültem 1987-ben a gyülekezetbe egy copfos lányként. Nem volt könnyű, mert sok volt a feladat, de Isten áldását, vezetését tapasztaltam mindenben. Végeztem, amit kellett, ami rám bízatott. Kezdetben a gyermek- és ifjúsági munka területén forgolódtam többet. 1994-1995 szeptemberéig a jászberényi gyülekezetben mint ifjúsági lelkész segítettem, majd visszarendeltek újra az újpesti gyülekezetbe. Igazán otthon a szószéken érzem magamat, és a lelkigondozásban. Hogy jobban tudjam végezni ezt a szolgálatot, ezért a Debreceni Református Teológián elvégeztem még a pasztorálpszichológia szakot.

Édesanyámmal éltem 2007-ig. Isten kegyelme volt az ő felerősödése és visszaköltözése Jászberénybe. Páromat, Pető Pétert, itt a gyülekezetben ismertem meg egy adventi istentiszteleten. 2008 nyarán volt az esküvőnk. Ő kétkezi munkás, festő–mázoló. Azt hiszem, éppen így egészítjük ki jól egymást.

 

Szabó László

Budapesten születtem 1983-ban. Iskolai tanulmányaimat a Tomori Pál Általános Iskolában (1990-1994), a Németh László Nyolcosztályos Gimnáziumban (1994-2002), valamint a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának teológus-lelkész szakán (2002-2007) végeztem. 2009 szeptember 1-e óta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájában tanulok.

A Budapest-Angyalföldi Gyülekezetben kereszteltek, ugyanitt konfirmáltam. Hitre jutásomban Isten a gyülekezeti hitoktatást használta fel.

Első szolgálati helyem a Budapest-Nagyvárad téri Református Gyülekezet volt, ahol segéd- majd beosztott lelkészként szolgáltam. 2009. szeptember 1-e óta a Budapest-Újpest-Belsővárosi Gyülekezetben vagyok ifjúsági beosztott lelkész.

Feleségemet, Meltzer Kingát a Budapest-Nagyvárad téri Gyülekezet egyik ifjúsági csoportjában ismertem meg. 2007-ben házasodtunk össze. Házasságunkat a mai napig 2 gyermekkel áldotta meg Isten: Dániel 2008-ban, Adél 2010-ben, Ágoston 2018-ban született.