Csütörtök esténként 18:00-tól (2023. január és február során 18.00-kor kezdődőnek az alkalmak.) és péntek délelőttönként 10:00-kor gyülekezetünkben bibliaórát tartunk. A nyári szünet alatt nem tartunk pénteki alkalmakat.

Csütörtöki időpontAlkalomIgeTémaPénteki időpont

XII. 8.

 

2Móz 1

Izráel fiai nagy néppé lesznek Egyiptomban

XII. 9.

XII. 15.

 

2Móz 2,1-10

Mózes születése

XII. 16.

XII. 22.

 

2Móz 2,11-25

Mózes gyilkol és elmenekül

XII. 23.

XII. 29.

Úrvacsorai előkészítő

2Móz 3

Isten megjelenik Mózesnek és elhívja őt

XII. 30.

I. 5.

 

2Móz 4,1-17

Isten felkészíti Mózest a küldetésre

I. 6.

I. 12.

Imaheti alkalom (máshol)

 

Imahét

I. 20.

I. 19.

 

2Móz 4,18-31

Mózes visszatér Egyiptomba

I. 20.

I. 26.

Úrvacsorai előkészítő

2Móz 5-6,1

A fáraó elutasítja Mózes és Áron kérését

II. 10.

II. 2.

 

2Móz 6,2-13

Az Úr megújítja ígéretét

II. 3.

II. 9.

 

2Móz 6,14-26

Rúben, Simeon és Lévi családfája

II. 10.

II. 16.

 

2Móz 6,28-7,13

Mózes és Áron a fáraónál

II. 17.

II. 23.

Úrvacsorai előkészítő

2Móz 7,14-25

Az első csapás: a vizek vérré válnak

II. 24.

III. 2.

 

2Móz 7,26-9,35

A csapások folytatódnak (2-7)

III. 3.

III. 9.

 

2Móz 10

A csapások folytatódnak (8-9)

III. 10.

III. 16.

 

2Móz 11,1-12,20

Készülődés a kivonulásra

III. 17.

III. 23.

 

2Móz 12,21-33

A tizedik csapás: az egyiptomi elsőszülöttek halála

III. 24.

III. 30.

 

2Móz 12,34-13,16

Izráel elindul Egyiptomból

III. 31.

IV. 6.

Nagycsütörtöki/nagypénteki istentisztelet

   

IV. 7.

IV. 13.

 

2Móz 13,17-22

Az Úr vezeti Izráelt

IV. 14.

IV. 20.

 

2Móz 14,1-14

A fáraó üldözőbe veszi Izráelt

IV. 21.

IV. 27.

 

2Móz 14,15-31

Izráel átvonul a tengeren

IV. 28.

V. 4.

 

2Móz 15,1-21

Mózes hálaadó éneke

V. 5.

V. 11.

 

2Móz 15,22-27

A keserű víz édes lesz Márában

V. 12.

V. 18.

Áldozócsütörtöki istentisztelet

   

V. 19.

V. 25.

Pünkösdi/konfirmációi előkészítő

   

V. 26.

VI. 1.

 

2Móz 16,1-15

Az Úr fürjet és mannát ad Izráelnek

VI. 2.

VI. 8.

 

2Móz 16,16-36

Rendelkezések a mannáról

VI. 9.

VI. 15.

 

2Móz 17,1-7

Mózes vizet fakaszt a sziklából

 

VI. 22.

Úrvacsorai előkészítő

2Móz 17,8-16

Izráel legyőzi Amálékot

 

VI. 29.

 

2Móz 18

Jetró meglátogatja Mózest

 

VII. 6.

 

2Móz 19.20,18-21

Izráel a Sínai-hegynél

 

VII. 13.

 

2Móz 20,1-17

A Tízparancsolat

 

VII. 20.

 

2Móz 20,22-26

Istentiszteleti rendelkezések

 

VII. 27.

 

2Móz 21,1-11

A rabszolgák törvénye

 

VIII. 3.

 

2Móz 21,12-27

Az emberölés és a testi sértés büntetése

 

VIII. 10.

 

2Móz 21,28-37

Az állatok okozta károk

 

VIII. 17.

Úrvacsorai előkészítő

2Móz 22,1-14

A lopás és a hűtlenkezelés büntetése

 

VIII. 24.

 

2Móz 22,15-30

Az erőszakoskodás és uzsora ellen

 

VIII. 31.

 

2Móz 23,1-13

Intés az igaz és emberséges magatartásra

 

IX. 7.

 

2Móz 23,14-33

Ünnepek, ígéretek, intelmek

IX. 8.

IX. 14.

Bibliaiskola

 

Jézus Krisztus az Ószövetségben

IX. 15.

IX. 21.

Bibliaiskola

 

Jézus Krisztus kettős természete

IX. 22.

IX. 28.

Bibliaiskola

 

Jézus Krisztus mint próféta

IX. 29.

X. 5.

Bibliaiskola

 

Jézus Krisztus mint pap

X. 6.

X. 12.

Bibliaiskola

 

Jézus Krisztus mint király

X. 13.

X. 19.

Bibliaiskola

 

A Szentlélek eljövetele

X. 20.

X. 26.

Reformációi alkalom (máshol)

 

Reformáció

X. 27.

XI. 2.

Bibliaiskola

 

Az új élet kezdete: az újjászületés és a megtérés

XI. 3.

XI. 9.

Bibliaiskola

 

Az új élet növekedése: a Lélek gyümölcse

XI. 10.

XI. 16.

Bibliaiskola

 

Az új élet növekedése: a kegyelmi ajándékok 1.

XI. 17.

XI. 23.

Bibliaiskola

 

Az új élet növekedése: a kegyelmi ajándékok 2.

XI. 24.

XI. 30.

Adventi evangelizáció

   

XII. 1.

A versbeosztás a Revideált Károli Biblia (2011) alapján készült.