Csütörtök esténként 18:30-tól és péntek délelőttönként 10:00-kor gyülekezetünkben bibliaórát tartunk. A nyári szünet alatt nem tartunk pénteki alkalmakat.

Idén a bizonysgágtétel évében Máté evangéliumából a tanítványok kiküldése, valamint az Apostolok Cselekedeteiből a nagy beszédek tanulmányozása kerül sorra.

 

Csütörtöki időpontPénteki időpontRendhagyó alkalomIgeCím
december 7. december 8. Evangelizáció    
december 14. december 15.   Mt 9,35-38 Az aratnivaló sok, de a munkás kevés
december 21. december 22.   Mt 10,1-4 Hatalmat adott nekik
december 28. december 29.   Mt 10,5-10 Elközelített a mennyek országa
január 4. január 5.   Mt 10,11-15 Szálljon reá békességetek
január 11. január 12. Imahét (csütörtök este: máshol)    
január 18. január 19.   Mt 10,16-23 Juhokat a farkasok közé
január 25. január 26.   Mt 10,24-25 A tanítvány nem feljebbvaló a mesterénél
február 1. február 2. Úrvacsorai előkészítő    
február 8. február 9.   Mt 10,26-28 Nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék
február 15. február 16.   Mt 10,29-31 Ne féljetek
február 22. február 23.   Mt 10,32-33 Aki tehát vallást tesz rólam…
március 1. március 2. Úrvacsorai előkészítő    
március 8. március 9.   Mt 10,34-39 Aki megtalálja életét, elveszti azt
március 15. március 16.   Mt 10,40-42 Aki titeket befogad
március 22. március 23.   Lk 9,10-11 Az apostolok beszámolója
március 29. március 30. Nagycsütörtöki/nagypénteki istentisztelet  
április 5. április 6.   ApCsel 1,15-26 Péter beszéde Mátyás apostollá választásakor
április 12. április 13.   ApCsel 2,14-41 Péter pünkösdi beszéde
április 19. április 20.   ApCsel 3,11-26 Péter bizonyságot tesz Jézusról a sánta meggyógyításakor
április 26. április 27.   ApCsel 4,5-12 Péter és János a nagytanács előtt
május 3. május 4.   ApCsel 5,26-32 Az apostolok újra a nagytanács előtt
május 10. május 11. Áldozócsütörtöki istentisztelet (csütörtök)  
május 17. május 18. Konfirmációi evangelizáció    
május 24. május 25.   ApCsel 7 István védőbeszéde
május 31. június 1.   ApCsel 10,23b-47 Péter Kornéliusznál
június 7. június 8.   ApCsel 11,1-18 Péter beszámol Jeruzsálemben a pogányok megtéréséről
június 14.     Zsolt 26 Hívő ember könyörgése
június 21.   Úrvacsorai előkészítő Zsolt 27 Könyörgés békességért
június 28.     Zsolt 28 Könyörgés oltalomért
július 5.     Zsolt 29 Felhívás Isten dicsőítésére
július 12.     Zsolt 30 Nagy veszedelemből megmenekült ember hálaadása
július 19.     Zsolt 32 Az igaz bűnbánat boldogsága
július 26.   Úrvacsorai előkészítő Zsolt 33 Felhívás Isten magasztalására
augusztus 2.     Zsolt 34 Az Istenben bízók öröme és kötelességei
augusztus 9.     Zsolt 35 Könyörgés a kárörvendők miatt
augusztus 16.     Zsolt 36 Isten az élet forrása
augusztus 23.   Úrvacsorai előkészítő Zsolt 37,1-20 Légy csendben, és várj az ÚRra!
augusztus 30.     Zsolt 38 Panasz és könyörgés szabadításért
szeptember 6.     Zsolt 39 A türelmetlen szenvedők panasza és könyörgése
szeptember 13. szeptember 14.   ApCsel 13,13-43 Pál a pizídiai Antiókhia zsinagógájában
szeptember 20. szeptember 21.   ApCsel 13,44-52 Pál a pogányokhoz fordul
szeptember 27. szeptember 28. Úrvacsorai előkészítő    
október 4. október 5.   ApCsel 14,8-18 Pálék visszautasítják a lisztrai Zeusz-pap áldozatát
október 11. október 12.   ApCsel 15,6-21 Péter és Jakab beszéde az apostoli gyűlésen
október 18. október 19.   ApCsel 17,16-34 Pál beszéde az Areopágoszon
október 25. október 26.   ApCsel 20,17-38 Pál Milétoszban elbúcsúzik az efezusi vénektől
november 1. november 2.   ApCsel 22,1-22 Pál beszéde a néphez az Antónia-erőd lépcsőjén
november 8. november 9.   ApCsel 24,10-22 Pál védekezése Félix helytartó előtt
november 15. november 16.   ApCsel 26 Pál beszéde Agrippa király előtt
november 22. november 23.   ApCsel 27,9-26 Pál figyelmeztetése, valamint biztatása a viharban
november 29. november 30. Evangelizáció    

A versbeosztás a Revideált Károli Biblia (2011) alapján készült.

Tetejére