vasárnap    
  8.00 ünnepi istentisztelet karácsony I. napja, húsvétvasárnap, pünkösdvasárnap
  8.30-9.30 felnőtt konfirmációi előkészítő szeptembertől pünkösdig
  9.00 gyülekezeti imaközösség havonta
  9.30 gyermekénekkari próba nyári szünettel
  10.00 gyülekezeti istentisztelet  
    gyermekmegőrzés és -foglalkozás a legkisebbek számára  
    gyermek-istentiszteletek (alsó és felső tagozatos)  
  11.30 énekkari próba nyári szünettel
  12.00 gyülekezeti ebéd az úrvacsorás istentiszteletek után, a megadott rend szerint
  15.00 istentisztelet a Csokonai utcai Öregotthonban kéthetente
  16.00 ovis játékdélután kéthavonta, nyári szünettel
  16.00 GYÍK - gyermekklub havonta, nyári szünettel
  16.00 KÉK - tiniklub kéthetente, nyári szünettel
  18.30 gyülekezeti istentisztelet; ezen belül:  
    dicsőítő istentisztelet havonta, nyári szünettel
hétfő    
  18.30 férfióra havonta, nyári szünettel
    női óra havonta, nyári szünettel
kedd    
  18.30 házi imaközösség kéthetente
  18.30 esti mamakör havonta
szerda    
  16.00 kórházi istentisztelet a Városi Kórházban időszakosan
  18.30 Kereszt-kérdések  
  18.30 Bibliai felfedező  
csütörtök    
  9.30 mamakör gyermekmegőrzéssel havonta, nyári szünettel
  18.30 gyülekezeti bibliaóra
péntek    
  9.30 bibliaóra a Király utcai Öregotthonban kéthetente
  10.00 gyülekezeti bibliaóra a nyári szünet kivételével hetente
  10.30 bibliaóra a Tungsram utcai Öregotthonban kéthetente
  15.45 konfirmációi előkészítő szeptembertől pünkösdig hetente
  17.00 ifjúsági bibliaóra a legfiatalabbaknak (Kisifi)  
  18.30 ifjúsági bibliaóra a nagyobbaknak (Nagyifi), nyáron összevont ifi