Loading Player...

Cím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
Az emmausi tanítványok Lukács 24:13-35
Róma 6:9-11
Efézus 2:8
2019-04-21 Istentiszteletek 2018/19.
"Mert tudom, hogy helyettem" Róma 5:6-10 2019-04-19 Istentiszteletek 2018/19.
A presbiterekről I. Timóteus 5:17-20
Júdás 1:2
János 12:26c
2019-04-07 Istentiszteletek 2018/19.
A püspökről I. Timóteus 3:1-7
Zsoltárok 32:5
Apostolok cselekedetei 20:28
2019-02-10 Istentiszteletek 2018/19.
Buzdítás a nemes harcra I. Timóteus 1:18-20
Mikeás 7:19
Kolossé 2:8
2019-01-20 Istentiszteletek 2018/19.
Óvás hamis tanítóktól I. Timóteus 1:1-11
Ézsaiás 43:25
II. Korinthus 12:20
2019-01-06 Istentiszteletek 2018/19.
Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék! Dániel 4:26-34
Dániel 9:9
I. Korinthus 1:34
2018-12-31 Istentiszteletek 2018/19.
Már fénylik az igazi világosság Máté 2:1-12
Mikeás 7:18
Máté 4:16
2018-12-25 Istentiszteletek 2018/19.
Milyen megváltót ígért Isten? Ézsaiás 53
Mikeás 7:19
Ézsaiás 53:5
2018-12-16 Istentiszteletek 2018/19.
Mózes halála V. Mózes 34
Kolossé 1:13-14
Préd. 3, 4/b
2018-11-25 Istentiszteletek 2017/18.
Búcsúüzenetek V. Mózes 31
Mikeás 7:19
Ézsaiás 58:11
2018-11-04 Istentiszteletek 2017/18.
Erősödjetek meg a hitben V. Mózes 29
Zsoltárok 130:3-4
Zsoltárok 119:4-5
2018-10-21 Istentiszteletek 2017/18.
De én az Urat várom, a szabadító Istenben reménykedem... V. Mózes 26
Ézsaiás 1:18
V. Mózes 26:17-19
2018-09-30 Istentiszteletek 2017/18.
Legyetek az igének cselekvői! Jeremiás 42
Dán. 9, 9/a
Jakab 1:22
2018-09-09 Istentiszteletek 2017/18.
A bolond gazdag példázata Lukács 12:13-21
Mikeás 7:18-19
Máté 6:19-20
2018-08-12 Istentiszteletek 2017/18.
A Jézust követő asszonyok Lukács 8:1-3
Ézsaiás 1:18
II. Korinthus 2:14
2018-07-15 Istentiszteletek 2017/18.
Az igazsághoz ragaszkodva 2. János
2. János 1:9
2018-06-17 Istentiszteletek 2017/18.
Isten ajándékai I. Korinthus 2:12-16
I. Korinthus 2:12
2018-05-20 Istentiszteletek 2017/18.
Különböző rendelkezések V. Mózes 21
Zsoltárok 19:8
2018-05-13 Istentiszteletek 2017/18.
„Csak az Úr ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik” V. Mózes 16
II. Korinthus 1:20
2018-04-08 Istentiszteletek 2017/18.

Hoicoi Radio

Play Radio in Popup Window

Tetejére