Loading Player...

Cím Igehely Dátum Sorozat További fájlok
Útmutató az evangélium hirdetéséhez Máté 10:1-15
Zsoltárok 130:7-8
Máté 10:7
2022-01-23 Istentiszteletek 2021/22.
Újrakezdés V. Mózes 10:1-5
Efézus 1:7
Jeremiás 31:31-34
2022-01-02 Istentiszteletek 2021/22.
A hit ajándéka I. Péter 1:9
Lukács 5:20
I. Péter 1:5a
2021-12-05 Istentiszteletek 2021/22.
Az új élet küszöbén Józsué 1:19
Lukács 5:20
Józsué 1:8
2021-11-07 Istentiszteletek 2020/21.
Két forgatókönyv Ezékiel 31
Zsoltárok 103:13
Filippi 2:6-11
2021-10-10 Istentiszteletek 2020/21.
Mit üzen a fügefa? Márk 11:12-14; 20-26.
Zsoltárok 103:2-3
Máté 24:32a
2021-08-22 Istentiszteletek 2020/21.
Mit üzen az életünk? Bírák 16:4-31
Zsoltárok 103:10-12
I. János 2:8b
2021-06-06 Istentiszteletek 2020/21.
Panasz, vigasztalás, vallástétel és könyörgés Jeremiás siralmai 3 2021-04-22 Istentiszteletek 2020/21.
Nem volt emberi ábrázata János 19:17-30
Zsoltárok 65:4
Ézsaiás 52:14
2021-04-02 Istentiszteletek 2020/21.
Az Úr eljövetelének ígérete - Bibliaóra II. Péter 3 2021-03-25 Istentiszteletek 2020/21.
Új parancsolatot adok János 13:31-35
Zsoltárok 103:13
János 13:34-35
2021-03-07 Istentiszteletek 2020/21.
Hogyan olvassuk a Bibliát? János 5:37-47
Lukács 5:20
Zsoltárok 119:105
2021-01-17 Istentiszteletek 2020/21.
Isten útján Haggeus 1
I. János 1:9
Haggeus 1:14
2021-01-01 Istentiszteletek 2020/21.
A bölcsek, akik valóban bölcsek voltak Máté 2:1-12
János 3:16
Zsoltárok 32:8
2020-12-24 Istentiszteletek 2020/21.
A próbatétel vége és a feltámadás Dániel 12
I. János 2:12
I. Korinthus 1:18
2020-11-22 Istentiszteletek 2019/20.
Látomás egy kos és egy bak küzdelméről Dániel 8
Nehémiás 9:17
Efézus 6:10-12
2020-10-25 Istentiszteletek 2019/20.
Az ellenállhatatlan kegyelem Dániel 3:31-4:34
Zsoltárok 32:5
János 15:16
2020-09-27 Istentiszteletek 2019/20.
A megalázott nép könyörgése Zsoltárok 44
Mikeás 7:18
Máté 7:7
2020-07-19 Istentiszteletek 2019/20.
Bűn, igazság, ítélet Apostolok cselekedetei 2:1-12
I. János 1:8-9
János 16:7-11
2020-05-31 Istentiszteletek 2019/20.
A konok Júda ostorozása. Összeesküvés Jeruzsálem ellen. Jeremiás 18 2020-04-23 Istentiszteletek 2019/20.
Tetejére